Ιδέες με Όραμα

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2000.
Η COMMUNICATION FACTORY έκανε την εμφάνισή της, δημοσιεύοντας ισολογισμούς. Επικοινωνούσε, δηλαδή, τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που εξυπηρετούσε.
Όταν, το 2011, την ανέλαβε ο Νικόλας Μπενόπουλος, η εταιρεία προχώρησε
στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, σε θέματα διαφήμισης και επικοινωνίας. Επικοινωνούσε, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναλάμβανε, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο.
Αυτό εξακολουθεί να κάνει, μέχρι σήμερα.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, πιστεύουμε ότι
κάθε επικοινωνιακή επένδυση οφείλει να επιτυγχάνει τους στόχους της.
Με σαφή στρατηγική τοποθέτηση και με ολοκληρωμένες δημιουργικές ιδέες,
που κάνουν τη διαφορά και φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της COMMUNICATION FACTORY.
Γιατί μόνο έτσι οι πελάτες μάς εμπιστεύονται και
μας δίνουν την ευκαιρία για νέες προκλήσεις.
Με πρωτότυπες και ανατρεπτικές ιδέες,
οι οποίες μας οδηγούν στο επόμενο βήμα.
Στο μέλλον της επικοινωνίας.