Παναγιώτης Μανδαλώζης

About

Γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει πτυχίο Graduate Diploma in Professional Advertising και Marketing Management. Στα 15 χρόνια εργασιακής εμπειρίας του στις διαφημιστικές Magnet, Mass και Ashley and Holmes έχει χειριστεί βραβευμένες καμπάνιες για Πολυεθνικούς και Εθνικούς πελάτες όπως ΕΚΟ, Seat, Hyundai, Κia Motors, Citroen, Marfin Egnatia Bank, Microsoft, Ursus Vodka, Classical Hotel, Np insurance, Fourlis Trade, Hertz, Coca Cola, Δημόσιους Οργανισμούς κτλ. Ο Παναγιώτης, με την αναλυτική και δημιουργική του σκέψη είναι υπεύθυνος τόσο για την χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής όσο και τη διαχείριση των λογαριασμών της εταιρίας. Αγαπημένη συνήθεια, η συλλογή εμπειριών από ταξίδια σε όλο τoν κόσμο.

Job Title

Client Service Director

Category
Account Services